Styret i klubben

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!

Leder / sekretær:  

Kjersti Plathe

Vestsida 196 4741 Byglandsfjord

Tlf. 952 15 572  kjersti@setesdalreklame.no

Kasserer:

Ovin Udø

Utsognvegen 583 4645 Nodeland

Tlf. 916 37 087 heideros@online.no

Styremedlem:

Runar Lunden

Evjevegen 45  4735  Evje

Tlf. 959 72 558  runarlunden@hotmail.com

Styremedlem:

Jean Christoffer Andersen

Espelandsveien 186 4646 Finsland

Tlf.  932 30 869   chriz.loppa@gmail.com

Styremedlem:

Monica Hanssen Hyytiainen 

Røyknesvegen 105 4715  Øvrebø

Tlf. 41008798  monica_hanssen@hotmail.com

Varamedlem:

Gunnar Nilsen

Grøvansveien 55 4640  SØGNE

Tlf. 91310914    gunnar.nilsen55@gmail.com

Varamedlem:

Anniken Syvertsen

Audnedalsveien 1740 4520 Lindesnes

Tlf. 90802317 anniken.l.sivertsen@gmail.com

 

All innsats i klubben er drevet av frivillige,

ta gjerne kontakt og bidra til det gode miljøet vårt du også!