AKTIVITETER I KLUBBEN

Gled deg til 2024 da blir det ennå flere spennende arrangementer i klubben vår!

PROGRAM FOR 2024

Årsmøtet blir avholdt på Møvik 22.februar kl. 19.00. Innkalling blir sendt til alle medlemmer.