AKTIVITETER I KLUBBEN

Gled deg til 2024 da blir det ennå flere spennende arrangementer i klubben vår!

PROGRAM FOR 2024

Årsmøtet blir avholdt på Møvik 22.februar kl. 19.00. Innkalling blir sendt til alle medlemmer. Torsdag 21. mars kl. 19 medlemsmøte på Møvik

Tema er ulike måter å merke kyllinger, tips til merking av ulike stammer. 

Dagen rase er stor wyandotte.

Lotteri, ta gjerne med en liten gevinst. 


Torsdag 25. april kl. 19 medlemsmøte på Møvik

Tema: Sykdom på høns

Rase: Sussex 

Lotteri, ta gjerne med en liten gevinst.


Søndag 12. mai Hønsedag Åpningstid- 11-15.

De som skal hjelpe møter senest kl. 10. Alle som skal selge kyllinger må være med på dugnad lørdag 11. mai fra kl. 11, og være med på rydding etter hønsedagen. Vi tillater kun salg av reinrasede dyr.

De som skal ha med dyr til visning og salg gir beskjed til Runar en uke før slik at vi kan rigge til nok bur.

Utstillere har ansvar for å sette opp informasjon om rasene og vi setter skilt  som viser hva som er visningsdyr og hva som er salgsdyr.

Dugnad med mulighet for å sette inn dyr på lørdag 11. mai fra kl. 11.


Torsdag 13.juni kl. 18 medlemsmøte hos Heideros og Ovin Udø med grilling.

Påmelding innen 7.juni til Runar.


16-18. august. planlegger vi samling i Agder for alle klubbene i NRFF.

Vi starter med oppdretterbesøk i nærheten av Møvik, sosial samling på kvelden og oppdretterbesøk «nordover» på søndagen.


September besøk hos familien Vagle på Veggli.  Styret planlegger detaljer senere.


Torsdag 10 oktober  kl. 19 medlemsmøte på Møvik

Tema: Sykdom på høns ved veterinær Ingrid Torstensnes.

Rase: Ayam Cemani ved Ola.

Lotteri, ta gjerne med en liten gevinst.


Torsdag 31.oktober kl. 19 medlemsmøte på Møvik kl. 19 med rigging og planlegging til Sørlandsutstillinga.


2-3.november Sørlandsutstillinga

Utstillinga er åpent for publikum fra 11-15. Premieutdeling kl. 15.


Torsdag 28.november kl. 19 julegrøt på Møvik 

Rase: Fasaner ved Nicolai

Quiz med fjær ved Heideros og Ovin

Lotteri, ta gjerne med en liten gevinst.